top of page

PRIVACY POLICY.

HAMARIL, gevestigd Tieltseweg 9 te Rillaar (3202), en HAMATREM, gevestigd Werchtersebaan 1 te Tremelo (3120), in België zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 

HAMARIL

Tieltseweg 9, 3202 Rillaar

&

HAMATREM

Werchtersebaan 1, 3120 Tremelo

zijn vertegenwoordigd door:

Tom De Cock

Lieselotte De Cock

Elke Laureys

Peter Vangestel

​​

info@hamaril.be

http://www.hetalternatiefmuziekatelier.be

... is de Functionaris Gegevensbescherming van HAMARIL en HAMATREM en is te bereiken via info@hamaril.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HAMARIL & HAMATREM verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Leeftijd

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hamaril.be, dan verwijderen wij deze informatie.

HAMARIL & HAMATREM verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw inschrijving

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • HAMARIL & HAMATREM analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 • HAMARIL & HAMATREM verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

HAMARIL & HAMATREM nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HAMARIL en/of HAMATREM) tussen zit. HAMARIL & HAMATREM gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Adwords

 • Facebook Pixel

 • Google Analytics

Dit zijn standaard systemen om gepersonaliseerde advertenties online aan te bieden. Dit gebeurt op basis van uw gedrag binnen Google en Facebook alsmede via aangesloten websites op het advertentiesysteem van beide partijen. HAMARIL & HAMATREM gebruiken deze informatie om de juiste doelgroepen te formuleren en daarmee zo efficient mogelijk advertenties en nieuws aan te bieden op basis van uw profiel.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HAMARIL & HAMATREM bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor inschrijving en onze dienstverlening:

 • Voor- en achternaam – 2 jaar

 • Leeftijd - 2 jaar

 • Adresgegevens – 2 jaar

 • Telefoonnummer – 2 jaar

 • E-mailadres – 2 jaar

Voor onze mailinglist

 • Voor- en achternaam – 2 jaar

 • E-mailadres – 2 jaar

 • Locatiegegevens – 2 jaar

Voor de gepersonaliseerde “Classy Schools” omgeving

 • IP-adres – 1 jaar

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - 1 jaar

 • Locatiegegevens – 1 jaar

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website – 1 jaar

 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) – 1 jaar

 • Internetbrowser en apparaat type – 1 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

HAMARIL & HAMATREM verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HAMARIL & HAMATREM gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. HAMARIL & HAMATREM gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: Google Adwords Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 6 mnd

Cookie: Facebook Pixel Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 6 mnd

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HAMARIL & HAMATREM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hamaril.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

HAMARIL & HAMATREM willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens/persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HAMARIL & HAMATREM nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hamaril.be.

Extra

HAMARIL & HAMATREM zullen de privacy van alle gebruikers van de website en de nieuwsbrief waarborgen en wij zorgen ten alle tijden dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

HAMARIL & HAMATREM gebruiken uw gegevens enkel en alleen voor het versturen van onze eigen nieuwsbrief.

HAMARIL & HAMATREM zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of overdragen.

HAMARIL & HAMATREM kunnen uw e-mailadres gebruiken om u informatie te verschaffen over de ontwikkeling van onze diensten en producten en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven onderaan de door u ontvangen nieuwsbrief.

HAMARIL & HAMATREM verkopen uw gegevens niet. Werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Indien u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, leeftijd, woonplaats en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Indien u zich inschrijft voor een van onze opleidingen vragen wij meer persoonlijke gegevens op in verband met betaling en uitvoering van onze diensten volgens overeenkomst.

bottom of page