top of page

 • Betalen inschrijvings- en lesgeld:

  • Een leerling is pas ingeschreven na het betalen van het volledige inschrijvingsgeld.

  • Met de inschrijving gaat de leerling akkoord om het volledige lesgeld te betalen. In overeenkomst met de docent kan het volledige lesgeld in schijven betaald worden. De eerste betaling dient op de eerste lesdag te gebeuren.

  • Terugstorting van inschrijvings- of lesgeld wordt onder geen enkele voorwaarde toegestaan, behalve als vzw HAMARil/HAMATrem geen lesuur kan voorzien.

  • Bij wanbetaling kan de docent de toegang van de leerling tot de lessen ontzeggen en een administratieve kost van €100 aanrekenen bovenop het verschuldigde lesgeld.

 • Afwezigheden:

  • Als de docent afwezig is dan wordt er een nieuwe datum afgesproken in overleg met de leerling voor een inhaalles. De docent verwittigt op voorhand de student. Als de student niet aanwezig is op de afgesproken inhaalles, dan vervalt die les.

  • Als de student afwezig is dan wordt er geen inhaalles gegeven. Studenten moeten hun docent verwittigen als ze niet aanwezig kunnen zijn. Bij overmacht kan in samenspraak met het bestuur naar een oplossing gezocht worden.

 • Lokalen:

  • De lokalen moeten net gehouden worden. Afval moet in de voorziene vuilnisbakken.

  • Materiaal dat uit een ander lokaal gehaald wordt - in opdracht van een docent - moet na de les terug gebracht worden.

 

 • Materiaal​:

  • Ons materiaal kan nooit ontleend worden.

  • We vragen met respect om te gaan met het materiaal. Bij schade kunnen we een vergoeding eisen.

 • Portretrecht:

  • Foto’s of video’s die gemaakt worden tijdens lessen, optredens of activiteiten kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal voor vzw HAMARil/HAMATrem. Indien u bezwaar hebt dan kunt u dit ter plaatse kenbaar maken aan de docent of fotograaf.

 • Diefstal:

  • Vzw HAMARil/HAMATrem is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen van leerlingen of bezoekers. We vragen alle leerlingen om hun instrument steeds bij zich te houden of op een veilige plaats te bewaren.

HET SCHOOLREGLEMENT.

bottom of page